[Bài 02] - Solution của một chương trình C# WinformGIỚI THIỆU


Chào các bạn!
Hôm nay mình xin nói sơ qua về C# - Winform và các file trong Solution khi khởi tạo một solution. Các bạn mở Solution Explorer sẽ thấy có các thông tin chính:PROPERTIES
Gồm có 3 mục:
 - AssemblyInfo.cs: Cái này lưu thông tin về Assembly. Với newbie thì chỉ cần hiểu đơn giản ví dụ chương trình built ra file Icetea.exe và IceTea.dll thì đó là các Assemblies của chương trình bạn.

 - Resources.resx: Cái này để thêm, sửa tài nguyên (resource) cho ứng dụng của bạn, dữ liệu có thể bao gồm (Binary data, tệp tin văn bản, audio, video, hình ảnh, XML files, ...)
Bạn có thể thêm Resource bằng cách đúp vào mục Resources.resx trong Solution Explorer, sau đó ấn nút Add Resource trên trang Resources trong Project Designer.

- Settings.settings: Theo mình tìm hiểu, đây là nơi lưu trữ các Preference lên ổ cứng, viết ra đĩa và sau đó đọc lại nếu chương trình được chạy lại.
Cách tạo/thay đổi Settings. Vào mục Settings.settings trên Solution Explorer, thiết lập các thuộc tính NameTypeScope, và Value. Mỗi dòng sẽ đại diện cho một thiết lập.
Solution Explore của một FormPREFERENCE 

Theo mình thấy thì đây là nơi lưu trữ code của các namespace đã sử dụng trong chương trình.
 - App.Config: Hiểu đơn giản nhất, AppConfig là một file XML với nhiều thiết lập predefine. Hỗ trợ các bạn có thể thiết lập nhiều thứ cho ứng dụng của bạn, như sử dụng chuỗi connection từ App.config,v.v...

Nói chung là các bạn không cần biết quá nhiều về những thứ mình nói ở trên. Tiếp theo đây mới là những thứ quan trọng.

<YOURFORM>.CS 
Là file lưu trữ thông tin về form của các bạn. Nếu đúp chuột vào đó sẽ hiện ra giao diện quản lý và thiết kế của Form.

 - <YourForm>.Designer.cs: Đây sẽ là nơi chưa code khai báo các component, các đối tượng, sự kiện của Form. Khi các bạn thiết kế trên Form, thay đổi thuộc tính, thêm sự kiện trên Form nó sẽ tự động cập nhật code vào đây. 
Và các code sự kiện và thuộc tính đó sẽ nằm trong hàm private void InitializeComponent() và được gọi lại trong hàm dựng của YourForm()

VD: Khi bạn kéo vào Form một textBox thì nó sẽ tự phát sinh code:
private void InitializeComponent()
{
   this.txtBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
   // 
   // txtBox1
   // 
   this.txtBox1.Location = new System.Drawing.Point(114, 156);
   this.txtBox1.Name = "txtBox1";
   this.txtBox1.Size = new System.Drawing.Size(172, 20);
   this.txtBox1.Text = "TextName";
   this.txtBox1.TabIndex = 1;
   // 
   // YourForm
   // 
   this.Controls.Add(this.txtBox_inA);
}


private System.Windows.Forms.TextBox txtBox1;


//
//Nếu ta thêm một sự kiện cho nó, thì trong code sẽ tự động thêm vào
this.txtBox1.MouseClick += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.txtBox1_MouseClick);
//
//

Lưu ý: Chúng ta có thể thêm/sửa thuộc tính và sự kiện trực tiếp trên hàm InitializeComponent() trong <YourForm>.Designer.cs.

 - <YourForm>.resx: Đây là nơi chứa tài nguyên (resource) của Form

 - Tiếp theo là tập hợp dãy các Class của Form. Đây là nơi các bạn Code và xử lý sự kiện, thuộc tính cho các Control trên Form của mình. Là nơi thường làm việc nhất :D


  PROGRAM.CS 

       File Program.cs                 
Đây là nơi chưa hàm Main, nơi khởi động chương trình với lệnh chạy truyền vào tham số là một Form bắt đầu: Application.Run(new StartForm());

Trên là những thông tin cơ bản về các file trong một Solution của chương trình C# Winform cơ bản, mình gửi đến các bạn những thứ đơn giản nhất theo cách mình hiểu. Mong nhận được sự góp ý đến từ các bạn.

Chào các bạn, chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại!


Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget